WAAR STAAN WIJ VOOR


Met passie en ijver, hanteren wij als gemeente nieuwe manieren om bruggen te slaan naar een verloren en afgematte samenleving. Wij streven ernaar om uit een conventioneel jasje te stappen en kiezen ervoor een apostolische kerk te zijn die in volheid en op orthodoxe wijze (de juiste leer) het woord naleeft. Hierin leggen we de nadruk op heiliging, verzoening in eenheid van de mens. Een wijze waarin het helpen van mensen in hun wandel met God, Abba Vader, meer inhoud en vorm geeft aan hun geloof en aan wie ze zijn.

Het is voor ieder mens in de wereld van zeer belang dat die een persoonlijke gezonde relatie met God, Abba Vader, heeft en aan ons de taak om, als herders, deze relatie vrucht te doen dragen in ieders leven. Dat is de roeping van God op ons leven. Om die uit te dragen, hanteren we naast de traditionele liturgie (Bijbelse leer), leerdoelstellingen die voor jong en oud noodzakelijk zijn om de persoonlijke relatie met God, Abba Vader, naar Zijn wil en plan in een ieder te volbrengen.

Ga naar over ons

ONZE WAARDEN

We kennen aan alles dat Jezus Christus ons heeft nagelaten waarde toe die we in normen naleven. Ons geloof is daarom geheel gebaseerd op het naleven van waarden en normen in gehoorzaamheid.


ONZE MISSIE

Onze missie is simpel en eenvoudig te benoemen. Gehoorzamen aan God. We streven naar een bediening van gehoorzaamheid omdat we sterk geloven dat alles in de wereld, buiten het Koninkrijk van God, satan toebehoord.


ONZE PASSIE

Het is onze grootste passie om Jezus Christus hartstochtelijk lief te hebben. Want Hij heeft ons eerst lief gehad, van voor de grondlegging der aarde, en Zijn enig geboren Zoon voor ons doen sterven, zodat wij vandaag vrij zouden zijn.