OUR MINISTRIES

LEARN MORE ABOUT OUR FAITH COMMUNITY


ZIE IK STA AAN DE DEUR

Week na week stelt de gebedscyclus ons instaat om samen in elke regio in gebed te gaan voor de noden van iedere individu en voor de wereld, welke onze solidariteit met mede broeders en zusters bevestigt. Broers en zussen die in diverse situaties leven, hun problemen ervaren en hun geschenken delen.
Wij zijn beelddragers: zoals Vader, zoals  zoon, nemen we Christus in ons op, naar onze gemeenschap, en openbaren Zijn liefde en genade voor een gebroken wereld. Wij hopen dat u deel van ons wilt zijn om samen te groeien in onze relatie met Jezus. In onze event agenda kunt u zien waar we de volgende dienst hebben.

Laten we blijven denken naar manieren om elkaar te bemoedigen in de liefde en goede werken. En laten we onze samenkomsten niet verwaarlozen, zoals sommige mensen doen, maar moedig elkaar aan, vooral nu dat de dag van zijn terugkeer zeer dichtbij is.  – Hebrews 10:24-25

Ervaar een hartelijke aanbidding, ontmoet goede vrienden en ontvang een verfrissende blik op Gods Woord in een comfortabele, casual setting. De kerk is vastbesloten om langs gezinnen te komen op een manier die hen helpt om zich te versterken en te groeien. – Rev. 3:20
Vind u het leuk dat we ook bij u een dienst houden of als u vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen.


SATURDAY TEACHING

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. – 2 Tim. 3:16

Aan de leer staat de groei in relatie met Jezus Christus door de Heilige Geest centraal. We streven er niet naar om onze theologie tot waarheid van ons geloofssysteem te maken. We streven in onze leer naar een diepere relatie met de Heilige Geest die ons alles in gehoorzaamheid aan God, Abba Vader, inzicht zal geven in de diepte, breedte, hoogte en lengte van het Woord. God zegt; aan u heb Ik de geheimenissen van het Koninkrijk geopenbaard welke in dit Heilig Boek, de Bijbel, staan omschreven.

U kunt de ‘Bible Teaching’ iedere Zaterdag van 11:00 tot 12:00 uur live bijwonen op onze Facebook Fan page.


FACEBOOK FAN PAGE

THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!