GEBEDSVERZOEK


Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest

De Bijbel zegt dat het gebed van de rechtvaardige krachtig en effectief en zelfs tot grote uitzonderlijke gebeurtenissen zal leiden wanneer twee of meer in overeenstemming met Hem in gebed bij elkaar verenigd zijn. In Matt.18:19, Jezus zegt,

Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.

Wij geloven dat het niet uitmaakt waar de bidder zich bevind om deuren in de hemel te openen. Wij bidden graag voor u want zoals Hij, Jezus Christus, voor ons bij de Vader pleit zo, is Hij gewillig om al onze gebeden met de Vader te overleggen.

Stuur ons uw gebedsverzoek en geloof dat God is staat is om alles te doen wat u Hem vraagt en krachtig in u leven zal bewegen als wij in overeenstemming met Hem voor u zullen bidden.Gebedsverzoek