En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen.

(Jesaja 2:2)


de berg-gebed
Ons gebed maakt het verschil

healing
Hoe een nieuw en herboren leven te ervaren

cntt-pic09
Wees betrokken met onze jeugd

THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!Waar kom ik vandaan?Wat is Gods groter plan

UITZOOMEN

Overal waar ik heen ga kan ik God zijn groter plan voor ons leven zien. Hij is de maker van alles dat we om ons heen zien en niet dat alleen. Hij is de maker van alles dat we niet zien en toch geloven.
God heeft in Zijn schepping met alles rekening gehouden. Hij heeft zijn visie aan ons kenbaar gemaakt door koningen en profeten en Hij heeft uiteindelijk Zijn Zoon Jezus voor ons doen sterven zodat we zouden begrijpen welk een groter liefde Hij heeft voor ons om ons terug te brengen naar Zijn koninkrijk.
Alleen, is de mens vandaag niet instaat om in te zoomen op Gods groter plan. De mens is blijven steken bij het kruis waar Jezus niet meer hangt.WAT ZEGT GOD

 • Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

  Paul & Thimotheus
  Filippenzen 1:6
 • Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

  Paulus
  Romeinen 10:17
 • Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

  Paulus
  Efeziërs 3:20